CZERWIEC 2021

Statystyki z 38 portali nieruchomości: Niespodziewany spadek podaży gruntów

Nie tak dawno w biuletynie „Portale ogłoszeniowe w liczbach” informowaliśmy o boomie na rynku nieruchomości gruntowych i szybko wzrastającej podaży. Cóż, trend ten skończył się niemal równie niespodziewanie jak się zaczął. Czy przyczyną jest naturalne wysycenie rynku, czy też w grę wchodzą także inne czynniki?

Jeszcze w maju bieżącego roku mieliśmy do czynienia z kolejnym wzrostem zarówno liczby opublikowanych ogłoszeń, jak i ofert świeżo wprowadzanych na rynek. Trend ten utrzymywał się stabilnie już od pół roku i wszystko wskazywało, że kolejne miesiące niczego w tym względzie nie zmienią. Tymczasem czerwiec przyniósł nagłe załamanie. Liczba dodanych ogłoszeń spadła o niemal 15%. Jeszcze gorzej wygląda zestawienie nieruchomości po raz pierwszy wystawionych na sprzedaż, a więc po odsianiu duplikatów. Tu podaż zmniejszyła się o ponad 20%.

Jeszcze bardziej zaskakująco wypada porównanie z danymi z czerwca ubiegłego roku. Wszystkich publikacji dotyczących sprzedaży działek było wówczas o ¼ więcej. Wówczas wysoka aktywność na rynku gruntów utrzymała się aż do września. Czemu tym razem spowolnienie nastąpiło już w czerwcu? Powodów może być co najmniej kilka.

Po pierwsze, w ubiegłym roku czerwiec stanowił początek wakacyjnego otwarcia po twardym kwietniowo-majowym lockdownie. W pierwszych wiosennych miesiącach rynek nieruchomości przeżywał pandemiczny szok i gdy tylko nadarzyła się ku temu pierwsza okazja nastąpiło mocne odbicie. Wysoka liczba publikacji w miesiącach wakacyjnych stanowiła więc kumulację ofert, które w innym wypadku trafiłyby na rynek już wiosną, jednak w obliczu kryzysu zostały wstrzymane przez właścicieli. W tym roku nie mieliśmy już na szczęście do czynienia z podobną sytuacją i segment sprzedaży działek mógł powrócić do swojego naturalnego cyklu koniunkturalnego z bardzo aktywną wiosną i jesienią oraz spokojniejszym okresem wakacyjnym i zimowym.

Ogłoszenia działek na sprzedaż wystawione w czerwcu 2020 i 2021Nie bez znaczenia może być także kwestia wysycenia rynku, lub doprowadzenia do pewnej rynkowej równowagi. Z jednej strony trudno się było spodziewać, że stosy nowych ofert sprzedaży będą się pojawiać co miesiąc w nieskończoność. Z drugiej warto pamiętać, że podwyższona aktywność na rynku w ostatnich miesiącach oznaczała nie tylko większą liczbę sprzedających, ale także dużą aktywność potencjalnych nabywców. Być może więc nadwyżka osób czekających ze sprzedażą „na lepsze czasy” już minęła, co skutkuje mniejszą podażą prawdziwie nowych ofert, a z kolei większe zainteresowanie kupnem nieruchomości gruntowych zmniejszyło liczbę zalegających na portalach, odświeżanych co miesiąc ogłoszeń.

Wyklarować sytuację mogą z pewnością dane za kolejne miesiące. Okaże się wówczas, czy dominujący w tym roku trend został odwrócony trwale, czy też za nagłym spadkiem stoi inny, trudny do uchwycenia czynnik, który miał istotny, lecz chwilowy wpływ na rynek.

W najnowszym numerze naszego biuletynu dowiecie się, czy spowolnienie dotyczy wszystkich portali, a także czy jest zauważalne również w innych segmentach rynku.

Na jakich portalach ogłaszają się agencje?


Gdzie szukać ogłoszeń bezpośrednich?


Statystyki z 38 portali, raz w miesiącu:
POBIERZ BIULETYN