Unirepo

e-mail: info@unirepo.pl
telefon: 22 230 26 48
pon.-pt. 9:00-17:00

Invicorp sp. z o.o.
ul. Wołoska 58/62, 02-507 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000506453
NIP 7010421942. Kapitał zakładowy 6000 zł