Regulamin korzystania z serwisu unirepo.pl

Serwis korzysta z cookies

§ 1 Postanowienia ogólne.
 1. Operatorem serwisu www.unirepo.pl („Serwis”) jest Uniradar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 58/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000825245, NIP 5213888348, kapitał zakładowy 7500,00 zł.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2 Zakres działań serwisu unirepo.pl.
 1. Serwis prezentuje aktualne oferty sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości opublikowane na wybranych internetowych portalach ogłoszeniowych.
 2. Operator dokłada starań aby w Serwisie widocznych były możliwie wiele unikalnych ofert nieruchomości, zwłaszcza pochodzących bezpośrednio od właścicieli. Jednak ze względu na ograniczenia technologicznie nie zawsze jest to możliwe. Nieznalezienie przez Serwis opublikowanej w Internecie oferty nie może być przedmiotem roszczeń.
 3. Serwis stosuje zaawansowane algorytmy w celu zgrupowania ofert dotyczących tych samych nieruchomości. Możliwe są jednak dwie sytuacje:
  1. Ta sama oferta będzie widoczna w Serwisie wielokrotnie
  2. Inne w rzeczywistości oferty zostaną zgrupowane jako identyczna
  Usługodawca dokłada starań aby nie miało to miejsca, jednak wystąpienie takiej sytuacji nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 4. Korzystanie z unirepo.pl polega na przeglądaniu i zarządzaniu bazą ofert.
 5. Operator zobowiązuje się do udostępniania Użytkownikowi zestawienia ofert z wybranych przez Użytkownika województw.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani prawdziwość ofert publikowanych w bazie.
 7. Podstawą do użytkowania serwisu unirepo.pl jest uzyskanie od Operatora indywidualnego loginu i hasła.
 8. Operator zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych przekazywanych do systemu. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualną utratę lub wyciek danych spowodowany niezachowaniem przez użytkownika podstawowych zasad bezpieczeństwa i poufności danych (wylogowanie się z systemu, nie udostępnianie osobom trzecim loginów i haseł, itp.).
 9. Użytkownik może korzystać z ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie jedynie dla własnych celów, związanych z operacjami na rynku nieruchomości. Wszelkie próby masowego kopiowania, rozpowszechniania oraz udostępniania osobom trzecim tych treści bez autoryzacji stanowią naruszenie niniejszego regulaminu i będą skutkować czasowym lub trwałym odłączeniem usługi.
 10. Próby automatycznego pobierania informacji zamieszczonych w Serwisie, np. przy pomocy tzw. robotów, stanowią naruszenie regulaminu i skutkować będą wyłączeniem usługi bez ostrzeżenia.
§ 3 Dane osobowe i polityka prywatności.
 1. Rejestrując się w Serwisie użytkownik podaje adres e-mail oraz publiczne dane podmiotu, który reprezentuje, w tym numer NIP.
 2. Od momentu założenia konta w Serwisie do momentu jego usunięcia Serwis przechowuje dane osobowe Użytkowników w postaci ich adresów e-mail oraz imienia i nazwiska jedynie w celu:
  1. prawidłowego świadczenia usług
  2. wysyłania powiadomień o nowych ofertach spełniających kryteria zadane przez Użytkownika z określoną przez Użytkownika częstotliwością
  3. okazjonalnie - informowania o nowych funkcjonalnościach w serwisie
 3. Serwis nie udostępnia oraz nie sprzedaje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym danych osobowych Użytkowników.
 4. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz ich zniszczeniem poprzez odpowiednie ich zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.
 6. Administratorem danych osobowych jest Uniradar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 58/62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000825245, NIP 5213888348, kapitał zakładowy 7500 zł, info@uniradar.pl
 7. Administrator danych osobowych zapewnia możliwość skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić chęć usunięcia swojego konta.
 8. Serwis wykorzystuje pliki cookies ważne przez 2 lata dostarczane przez Google Analytics w celu analizy statystycznej ruchu na stronie.
§ 4 Opłaty.
 1. Okres testowy jest całkowicie bezpłatny i nie zobowiązuje Zamawiającego do wykupienia abonamentu w kolejnych miesiącach.
 2. Dostęp do ofert bezpośrednich po okresie testowym jest możliwy tylko jeśli Użytkownik uiści opłatę zgodną z cennikiem. Operatorem płatności jest PayPro SA.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
§5 Postanowienia końcowe.
 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie w regulaminie w momencie logowania do Serwisu.
 3. Operator może zaprzestać świadczenia usług w wypadku zmiany uwarunkowań technicznych w otoczeniu Serwisu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych.

Ostatnia zmiana: 2024-03-22